Word lid Bestel gratis

Wie wordt er beter van uw zorgverzekering?

Longpunt Amersfoort was op 5 oktober het levendige decor van een presentatie over zorgverzekeringen. 25 bezoekers gingen actief met de gastsprekers in gesprek.

Longfonds medewerker Marie-José Schrasser en Jos van Putten, vertegenwoordiger van assurantie-adviesbureau Suczes, gingen met de 25 bezoekers in gesprek. Ze namen een kijkje in de keuken van de verzekeringswereld en leerden van alles over de werking van het verzekeringsstelsel in de zorg.  En ook over het kiezen van het juiste pakket bij de eigen situatie, overstappen naar een andere verzekeraar, websites die je helpen om zelf de premie te berekenen en natuurlijk, last but not least, over de ondersteuning die het Longfonds hierbij biedt.

Op 6 december 2016 is er, ten kantore van het Longfonds in Amersfoort, de mogelijkheid voor longpatiënten en hun naasten om een gratis adviesgesprek te voeren over de eigen, persoonlijke situatie.

Dat kan op basis van de polis- en premievoorwaarden die de zorgverzekeraars rond 20 november aan alle verzekerden sturen.

AMERSFOORT

Dinsdag 6 december 2016 - 10.00 – 14.00 uur

Huis van Gezondheid
Stationsplein 127 
3818 LE  Amersfoort    

Meld u snel aan (www.longfonds.nl/zorgverzekeringsadvies). Het aantal plaatsen is beperkt.

Wilt u meer informatie bel dan met onze Longfonds Servicelijn, 033 – 0434 12 95.