Word lid Bestel gratis

Provinciekaartje Longpunten in Utrecht

Wilt u weten welke Longpunten u kunt bezoeken in de provincie Utrecht én in de Gooi- en Vechtstreek? Lees verder en bekijk het landkaartje.

Bij Longpunt kunnen longpatiënten, hun partners, mantelzorgers en zorgverleners ervaringen uitwisselen, tips op doen en hun verhaal delen. Iedere bijeenkomst heeft een ander onderwerp en er is altijd een zorgverleners aanwezig, zoals een longarts, fysiotherapeut, diëtist of maatschappelijk werker. Hij vertelt over het onderwerp en u kunt met al uw vragen bij hem terecht.

Klik hier voor het landkaartje van de Utrechtse Longpunten (open in pdf in een apart venster).