Word lid Bestel gratis

Longonderzoek markeert goede start van Longpunt Hilversum in 2016

Welke dromen streven longwetenschappers en het Longfonds na? Welke onderzoeken worden er verricht om longziekten de wereld uit te krijgen?

 

Nieuw, baanbrekend wetenschappelijk longonderzoek, stond centraal bij de opening van weer een nieuw Longpunt-jaar in Hilversum. Ruim 30 bezoekers luisterden aandachten naar de presentatie over de drie centrale thema's in het huidige longonderzoek: het (op termijn) kunnen repareren van kapotte longen, het ontwikkelen van een vaccin tegen astma en het verbeteren van de medicijnen bij longziekten. Een van de bezoekers vatte het belang van dit Longpunt goed samen: "Tja, je moet wel een beetje op de hoogte willen blijven van al het nieuws. Misschien komen de oplossingen voor mijzelf niet meer op tijd, maar voor mijn kinderen mogelijk wel en voor mijn kleinkinderen hoogst waarschijnlijk!"

Wilt u meer weten over longonderzoek: raadpleeg dan www.longfonds.nl/longonderzoek of bezoek de nationale longdagen op 19 en 20 april in Ermelo: www.longdagen.nl